Próbna ewakuacja w WKU

W dniu 23 czerwca 2020 r. funkcjonariusze z JRG Biała Podlaska uczestniczyli w ćwiczeniach na obiekcie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej. Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie ewakuacji pracowników WKU. Podczas ćwiczeń użyto środków ...

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 ...