Oficer Prasowy

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej

mł. kpt. mgr inż. Marek WASZCZUK
tel.: +48 833447203 lub +48 516462514
Zastępca Oficera Prasowego
Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej

asp. mgr Marcin KAZIMIERCZAK
tel.: +48 833447206 lub +48 695451119

Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.
E-mail: km_bialapodlaska@straz.lublin.pl

Bieżących informacji ze zdarzeń udzielają dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej tel.: +48 833447250

W sprawach wszelkich materiałów niezbędnych do napisania prac dyplomowych oraz publikacji, jak również w sprawie ofert szkoleniowych, kredytowych itp., ewentualne pisma należy wysyłać na E–mail: km_bialapodlaska@straz.lublin.pl lub faxem: +48 833447227.

Skip to content