Zgłoś zakończenie wykonania instalacji fotowoltaicznej


Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp, zgodnie Art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c, Ustawy Prawo Budowlane, obowiązany jest zawiadomić Państwową Straż Pożarną. Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia, który można wykorzystać. Dodatkowo należy załączyć kserokopię schematu instalacji fotowoltaicznej wraz z pieczęcią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ewentualne pełnomocnictwo w przypadku zastępstwa.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekcji kontrolno – rozpoznawczej pod nr tel. 833447206 lub 833447205

Pliki do pobrania:

– Zawiadomienie.

Skip to content