Przyjmowanie interesantów

Interesanci w sprawie konsultacji, mających na celu rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych będą przyjmowani w poniedziałki w godz.: od 13:00 do 15:00 (jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy roboczy dzień w tych samych godzinach) po wcześniejszym umówieniu.

Tel. Kontaktowy 83 34 47 205 lub 83 34 47 206.

Skip to content