Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

na stanowisko w specjalistycznej grupie ratownictwa chemiczno-ekologicznego w podziale bojowym w JRG Biała Podlaska Oferta jest ważna od 9.03 do 23.03 2018 r. (włącznie) [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FKM-Bia%C5%82a-Og%C5%82oszenie-o-naborzed-do-s%C5%82u%C5%BCby-09.03-23.03.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Skip to content