Skargi i wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej lub upoważniony Z-ca komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu tj. (poniedziałek w godz. 9:00 – 12:00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. 83 3447200.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno – Kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Telefon kontaktowy 83 3447203, 83 3447204

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, ul.Sidorska 93, 21-500 Biała Podlaska
  • osobiście w sekretariacie KM PSP przy ul.Sidorska 93 w godz. 7:30 – 15:30
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:  km_bialapodlaska@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
  • faxem na nr 83 3447227
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno – Kadrową pod nr. tel. 83 3447203, 83 3447204.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji.
Skip to content