Szkolenie z pojazdów typu quad

W dniu 16.11.2023 na terenie byłej kopalni piachu w Woskrzenicach Dużych odbyło się szkolenie z obsługi, eksploatacji i techniki jazdy pojazdem typu quad. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej, oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bialskiego, które otrzymały pojazdy w ramach projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” (DKSRG). Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzone zastało przez Pana Daniela Miciułę, przedstawiciela firmy Arpapol, która była dostawcą pojazdów.

Skip to content