Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego. Załączniki: [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-03-Og%C5%82oszenie-o-zam%C3%B3wieniu.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-03-Zal.-Nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zam%C3%B3wienia.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-03-Za%C5%82%C4%85czniki-Nr-2-6-do-SIWZ.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true ...

Skip to content