Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego.

Załączniki:

Pełny ekran
Pełny ekran
Pełny ekran
Pełny ekran
Pełny ekran
Pełny ekran
Pełny ekran

Może Ci się spodobać