Zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków OSP

Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej na bazie JRG Międzyrzec Podlaski i JRG Biała Podlaska zorganizowała w terminie od 3 lutego do 8 kwietnia 2018 roku (kurs weekendowy) szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi,
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej,
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Część teoretyczna zrealizowana został z wykorzystaniem metody e-learning (kształcenie na odległość – materiały dostępne na platformie internetowej), po której odbył się egzamin teoretyczny. Część praktyczna odbyła się w JRG Międzyrzec Podlaski i JRG Biała Podlaska oraz w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie – zaliczenie ćwiczenia praktycznego w komorze dymowej.

Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 45 strażaków OSP – gratulujemy!

KM PSP Biała Podlaska

Skip to content