Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z terenu pow. bialskiego.

W sobotę 5 listopada br. zakończyło się trwające od 27 sierpnia br. „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” dla druhów z powiatu bialskiego. Ukończenie tego szkolenia jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa strażaka OSP w działaniach ratowniczych.

Szkolenie realizowane było na bazie lokalowej i sprzętowej trzech jednostek ratowniczo gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej tj.: Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Międzyrzecu Podlaskim.

Szkolenie obejmowało 136 godzin zajęć oraz dodatkowo szkolenie z LPR, których tematyka dotyczyła m.in.: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej i kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu.

Ponadto, strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, przygotowujące oraz sprawdzające umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych.

Egzamin składał się z części teoretycznej oraz praktyczne. Pozytywny wynik z tych egzaminów uzyskało łącznie 100 druhen i druhów, którzy zasilą szeregi jednostek OSP.

Wszystkim druhnom i druhom życzymy owocnej służby w jednostkach na terenie naszego powiatu.

Skip to content