Zajęcia z zakresu medycyny katastrof dla studentów

W dniu 22.03.2023 r. na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej w Białej Podlaskiej zostały przeprowadzone zajęcia z przedmiotu „Medycyna Katastrof” dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Zajęcia odbywają się cyklicznie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej a Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filią w Białej Podlaskiej w zakresie współpracy szkoleniowo-dydaktycznej. Podczas szkolenia studenci SM AWF mieli możliwość zapoznania się z zakresem służby strażaków, mieli możliwość sprawdzenia ubrań specjalnych wykorzystywanych przez strażaków. W zakresie wypadków i katastrof komunikacyjnych w ruchu lądowym poznawali zasady bezpieczeństwa własnego jak i poszkodowanych, możliwości bezpiecznego wykonania dostępu do poszkodowanych oraz przećwiczyli ewakuację osób poszkodowanych z wnętrza pojazdu. Studenci zainteresowani w przyszłości służbą w PSP mieli możliwość pod kontrolą strażaków spróbować dostać się do wnętrza uszkodzonego pojazdu przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Koordynator AWF Biała Podlaska dr Paweł Różański.

Skip to content