Zagrożenia związane ze śniegiem na dachu

W związku z zaleganiem dużych ilości śniegu, powodujących znaczny wzrost obciążenia połaci dachowych, spowodowanych ciężarem śniegu i lodu oraz wystąpienia niebezpiecznych nawisów i sopli Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej oraz Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina, iż ma to ogromne znaczenie dla stabilności konstrukcji budowlanej oraz bezpieczeństwa mieszkańców
i osób postronnych. W związku z tym, na właścicielach i zarządcach budynków ciąży obowiązek usuwania z dachów zalegających warstw śniegu oraz nawisów i sopli.

Konieczność wykonywania tych czynności wynika z art. 61 ustawy Prawo Budowlane, w myśl, którego właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, m.in. w razie wystąpienia silnych wiatrów czy intensywnych opadów atmosferycznych. Ponadto, każdego roku obowiązek ten jest nakładany na właścicieli lub zarządców budynków.

W celu bezpiecznego i sprawnego wykonania czynności odśnieżania oraz likwidowania nawisów śnieżnych i sopli należy przede wszystkim:

1) zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac, m.in.: dach, teren wokół budynku, chodnik, jezdnię itp.,

2) wykorzystać do prac firmy specjalistyczne, które, na co dzień zajmują się tymi czynnościami,

3) w przypadku wykonywania czynności samemu (budynki niskie o małej powierzchni) należy m.in.:

– być pełnoletnim,

– posiadać wiedzę i przeszkolenie z zakresu prowadzenia prac na wysokości,

– posiadać sprzęt ochrony osobistej oraz asekuracji m.in. kaski, szelki, amortyzatory, liny itp.

– stosować obuwie antypoślizgowe oraz ubrania odporne na niską temperaturę i wiatr.

Niestosowanie się, do obowiązku usuwania powyższych zagrożeń, skutkować może sankcjami prawnymi określonymi w art. 91a ustawy Prawo budowlane, tj. m.in. karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Kara ta, może być jednak niewspółmiernie mała w stosunku do ciężaru, jaki będziemy dźwigać, gdy w wyniku naszej niedbałości ktoś straci zdrowie lub życie.

Opracowanie: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content