Zabezpieczenie strażnic OSP

Z uwagi na powtarzające się kradzieże sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP na terenie całego kraju zwracamy uwagę na odpowiednie zabezpieczenie wszelkiego mienia przed dostępem osób trzecich i kradzieży. Wyposażenie straży jest atrakcyjne dla złodziei i należy tak zabezpieczyć własny obiekt, aby w jak największym stopniu utrudnić kradzież, a poprzez widoczne elementy zabezpieczenia zniechęcić złodziei.

Prośbę kierujemy szczególnie do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zabezpieczenie obiektów strażnic, w których przechowywany jest z trudem zdobyty sprzęt silnikowy nierzadko b. dużej wartości.

Skip to content