Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko, stop wypalaniu!

Od wielu lat na wiosnę wyraźnie wzrasta liczba pożarów na łąkach i nieużytkach. Jest to wynik wciąż popularnego, ale niechlubnego, wypalania traw, które często wymyka się spod kontroli człowieka próbującego usunąć niepotrzebne (jego zdaniem) zanieczyszczenia.

Za ponad 94% przyczyn powstania pożarów odpowiedzialny jest człowiek.

Wypalanie suchych pozostałości roślinnych jest zawsze bezsensowne, a także w zdecydowanej większości przypadków szkodliwe i groźne. Niekontrolowane pożary stwarzają zagrożenie dla ludzi, mienia i przyrody.

Wypalanie traw doprowadza często do pożarów lasów, gospodarstw rolnych, budynków mieszkalnych i stwarza największe zagrożenie osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

Skutki takich pożarów są bardzo uciążliwe dla ludzi zamieszkujących okoliczne miejscowości i niszczą otaczające środowisko, a również są bardzo niebezpieczne.

Wypalanie traw nierzadko utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom, gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, dochodzi do wypadków i kolizji. Wszystko to prowadzi do strat materialnych, a także osobistych tragedii.

Sytuacji w tym zakresie nie zmieniają zakazy administracyjne, jedynie świadomość ludzi o bezsensowności wypalania może doprowadzić do zmniejszenia tego zjawiska.

„Sprzymierzeńcem” Państwowej Straży Pożarnej w walce ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw jest także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej. Naruszenie zasad między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych skutkować może działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej apeluje i przypomina – wypalanie traw jest zabronione.

Regulują to przepisy zawarte w ustawach o ochronie przyrody i o lasach.

Pamiętajmy zatem: wypalanie traw na mocy ustawy o ochronie przyrody jest zakazane i karalne.

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności.

Apelujemy o rozsądek!

Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.

Skip to content