Wręczenie monet i dyplomów uznania w podziękowaniu za ochronę polskiej granicy

W dniu 19 maja br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uznania i monety okolicznościowej „Ochrona polskiej granicy wschodniej” wprowadzonej do obiegu przez Narodowy Bank Polski, jednostkom organizacyjnym Wojska Polskiego, administracji zespolonej i niezespolonej. Wojewoda lubelski Lech  Sprawka serdecznie podziękował służbom, które zgodnie współpracując zapewniają nam bezpieczeństwo. Moneta została przekazana na ręce Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.

Żołnierze i funkcjonariusze tych formacji odebrali dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego. Wojewoda wyraził w ten sposób wdzięczność za ochronę polskiej granicy, dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców regionu i kraju, profesjonalizm, rzetelność, odpowiedzialność  i skuteczność w wykonywaniu zadań.

Wśród wyróżnionych dyplomem uznania znalazł się st. bryg. Artur Tomczuk Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej.

Wyróżnienie to jest podziękowaniem za dotychczasową służbę strażaków bialskiej komendy jak i druhów ochotników powiatu bialskiego, w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej i wojną na Ukrainie.

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wr%C4%99czenie-monet-i-dyplom%C3%B3w-uznania-w-podzi%C4%99kowaniu-za-ochron%C4%99-polskiej-granicy

Skip to content