Uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

W dniu 8 lutego 2024r. w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej oraz zakończenia służby w PSP przez st. bryg. Artura Tomczuka. Uroczysta zbiórka rozpoczęła od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomaszowi Podkańskiemu. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej  oraz odśpiewany hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części uroczystości zgodnie z ceremoniałem pożarniczym nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu ze stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej, po czym st. bryg. Artur Tomczuk symbolicznie pożegnał się ze sztandarem, a następnie złożył meldunek przełożonemu o zdaniu obowiązków komendanta miejskiego PSP.

W uroczystej zbiórce udział wzięli:

 • bryg. Tomasz Podkański Z-ca LKW PSP w Lublinie oraz nadbryg. w st spocz. Grzegorz Alinowski – do niedawna Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 • Michał Litwiniuk – Prezydent miasta Biała Podlaska,
 • Bogusław Broniewicz – Przewodniczący Rady miasta Biała Podlaska,
 • Mariusz Filipiuk – Starosta powiatu Bialskiego jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej,
 • Janusz Skólimowski – Wice Starosta powiatu Bialskiego,
 • Wiesław Panasiuk – Wójt Gminy Biała Podlaska,
 • Krzysztof Iwaniuk – Wójt Gminy Terespol,
 • Kamil Kożuchowski – Burmistrz Miasta i Gminy Piszczac,
 • Jacek Szewczuk – Wójt Gminy Rokitno,
 • Zbigniew Litwiniuk – Wójt Gminy Tuczna,
 • Romuald Murawski – Wójt Gminy Konstantynów,
 • Jerzy Czyżewski – Wójt Gminy Łomazy,
 • Zbigniew Kot – Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski,
 • Michał Teofilski – Z-ca Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski,
 • ppłk. Marcin Zimny – szef sztabu w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej,
 • mjr Łukasz Dziedzielski – z-ca d-cy 18 Batalionu Rozpoznawczej wraz z dowódcami, szefami bialskiego garnizonu wojskowego,
 • ppłk Krzysztof Woźniak Szef WCR w Białej Podlaskiej,
 • Wojciech Czapla – Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej wraz z zastępcą podinsp. Mariuszem Kononiukiem z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej,
 • ppłk Krzysztof Jakimiak – Komendant Placówki Straży Granicznej w Terespolu wraz z Romualdem Czyżakiem z-cą Komendanta Placówki SG w Białej Podlaskiej,
 • kan. Andrzej Biernat – Kapelan Diecezjalny strażaków, Ks. kan. Henryk Jakubowicz – Kapelan Powiatowy strażaków wraz z kapelanami służb mundurowych oraz Ks. Roman Sawczuk – były Kapelan Diecezjalny strażaków, Brat. Płk. Bogdan Augustyniak Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów,
 • Piotra Musiał – Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów, Leszek Michalca – Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski,
 • dh Czesław Pikacz – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP wraz z dh Bożeną Krzyżanowską – z oddziału terenowego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
 • Dariusz Olszewski – kierownik Bazy paliw Małaszewicze,
 • dr Paweł Różański – z AWF Józefa Piłsudskiego filia Biała Podlaska,
 • Wiesław Tomczuk – Związek Emerytów i Rencistów w Białej Podlaskiej i Józef Daniluk – Związek Emerytów i Rencistów w Międzyrzecu Podlaskim,
 • Przewodniczący związków zawodowych działających w tut komendzie: st. kpt. Piotr Oskwarek– Przewodniczy NSZZ „Solidarność”, oraz mł. asp. Marcina Kazimierczaka – Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego „Florian”.

 

Zastępca Lubelskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  st. bryg. Tomasz Podkański w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasowe lata służby st. bryg. Arturowi Tomczukowi przechodzącemu na zaopatrzenie emerytalne.

St. bryg. Artur Tomczuk po ponad 30 latach służby z czego ponad 7 latach sprawowania funkcji komendanta podziękował za współpracę i wsparcie. Podziękował również władzom samorządowym zarówno szczebla powiatowego jak i gminnego zaznaczając ich duży wkład zarówno finansowy jak i organizacyjny w rozwój szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

St. bryg. Artur Tomczuk służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1993 r. jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, po jej ukończeniu w 1997 r. został skierowany do pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Białej Podlaskiej na stanowisku dowódcy sekcji. Następnie został oddelegowany na stanowisko starszego inspektora w Komendzie Rejonowej w Białej Podlaskiej. Przez kolejne lata zajmował następujące stanowiska: młodszy oficer, starszy dyspozytor, dowódca sekcji, dowódca zmiany. Od dnia 14 maja 2016 roku Lubelski Komendant Wojewódzki w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

Przyjmujący pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej  bryg. Paweł Jakubowicz podziękował dotychczasowemu Komendantowi za wspólne lata służby w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Skip to content