Szkolenie LPR

W dniu 10 czerwca w godzinach wieczornych strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bialskiego brali udział w szkoleniu z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Szkolenie składało się z dwóch części. Część pierwsza stanowiąca zajęcia teoretyczne, które odbyły się w budynku Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej w nowo oddanej do użytkowania sali doskonalenia zawodowego. Druga część polegała na zajęciach praktycznych z użyciem śmigłowca LPR – Ratownik 7, którego przyjęcie strażacy ćwiczyli na lądowisku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności współdziałania Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W zajęciach dydaktycznych zorganizowanych przez Komendę Miejską PSP w Białej Podlaskiej brało udział 30 słuchaczy.

Opracował:
kpt. Konrad Bojarczuk

Skip to content