Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

24 września 2023 r. w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Białej Podlaskiej, Miedzyrzecu Podlaskim i Małaszewiczach zakończyło się szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Celem szkolenia było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, a także do obsługi samochodów pożarniczych i urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP. Słuchaczom kursu przekazano również wiedzę dotyczącą konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Do egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej przystąpiło łącznie 98 druhów. Wszyscy zakończyli egzamin pozytywnym wynikiem.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej składa serdeczne gratulacje druhom i zachęca do dalszego poszerzania kwalifikacji z zakresu pożarnictwa.

Skip to content