Strażacy na Targach Pracy

W dniu 26 maja 2023 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej uczestniczyli w Targach Pracy organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej. Celem targów było zapoznanie uczestników, głównie młodzieży szkół średnich z ofertami pracy różnych wystawców. Komenda Miejska promowała służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Słuchacze zostali zapoznani z trybem i warunkami przyjęcia do służby, ofertą edukacyjną szkół PSP oraz możliwościami rozwoju kariery osobistej w naszej formacji. Ponad to można było dowiedzieć się o charakterystyce pracy funkcjonariusza, prawach i obowiązkach strażaka.

Foto i info: https://bialapodlaska.podlasie24.pl/region/juz-dzis-zaplanuj-swoja-kariere-zawodowa-20230526145856

Skip to content