Spotkanie operacyjne dotyczące OSP

W dniu 28 lutego 2023 r. w budynku Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie operacyjne z wójtami  oraz komendantami gminnymi OSP z terenu powiatu bialskiego.  W spotkaniu uczestniczył Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej st.bryg. Artur Tomczuk. Podczas dyskusji prowadzący spotkanie funkcjonariusze wydziału operacyjnego komendy poruszyli tematy dotyczące:

  • Świadczenia ratowniczego OSP (tzw. dodatek emerytalny),
  • Gałęzi ratownictwa specjalistycznego OSP realizowanego na terenie powiatu bialskiego,
  • Zawodów sportowo pożarniczych OSP w 2023 r.,
  • Szkoleń OSP realizowanych w 2023 r.,
  • Wyjazdów do zdarzeń ratowniczo – gaśniczych w odniesieniu do przepisów prawnych zapisanych w ustawie o OSP,
  • Zasad wprowadzania do podziału bojowego samochodów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy.

Konkluzją spotkania było wspólne wypracowanie stanowiska dotyczącego prowadzenia i obiegu aktualnej ewidencji strażaków ratowników OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Dzięki aktywności wszystkich uczestników podczas merytorycznej dyskusji zostały wypracowane plany dotyczące współpracy samorządów,  jednostek OSP oraz Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Skip to content