Ślubowanie strażaków

11 lutego 2022 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania trzech nowo przyjętych strażaków do służby w PSP.
Śrubowanie złożyli:
– str. Kamil Chud;
– str. Łukasz Klimczuk;
– str. Kamil Mróz.

Ślubowanie przyjął Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Marek Chwalczuk w obecności funkcjonariuszy i pracowników Komendy.

Słowem wstępu Zastępca Komendanta Miejskiego PSP nawiązał do roty ślubowania, podkreślając znaczenie tej chwili w życiu zawodowym każdego strażaka. Zaznaczył także, że funkcjonariusz reprezentuje tę zasłużoną formację nie tylko w czasie służby, ale także poza nią.
Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

Następnie strażacy złożyli podpisy pod aktami ślubowania, pieczętując ten ważny moment w karierze zawodowej. Z rąk komendanta odebrali również akty mianowania do służby przygotowawczej oraz legitymacje służbowe.

Składający ślubowanie rozpoczynają swoją służbę w PSP od szkolenia podstawowego w zawodzie strażak organizowanego przez Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy, które rozpocznie się 14 lutego br.

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Podczas uroczystej zbiórki awans na stopień sekcyjnego otrzymał st. str. Marcin Tyszkiewicz, pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyrzecu Podlaskim. Akt nadania stopnia służbowego w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wręczył bryg. Marek Chwalczuk Zastępca Komendanta Miejskiego PSP, gratulując i życząc dalszych sukcesów w służbie.

Skip to content