Ślubowanie strażaków

Ślubowanie strażaków

 

5 października 2021 roku na placu Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania sześciu nowo przyjętych strażaków do służby w PSP.

Śrubowanie złożyli:

– str. Wojciech Latusek;

– str. Marcin Nowak;

– str. Dawid Petryniuk;

– str. Dawid Sidoruk;

– str. Piotr Trzpil,

– str. Wojciech Żelazowski.

 

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski PSP bryg. Artur Tomczuk w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP bryg. Marka Chwalczuka, funkcjonariuszy i pracowników Komendy.

Słowem wstępu Komendant Miejski PSP nawiązał do jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej oraz roty ślubowania, podkreślając znaczenie tej chwili w życiu zawodowym każdego strażaka. Zaznaczył także, że funkcjonariusz reprezentuje tą zasłużoną formację nie tylko w czasie służby, ale także poza nią.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

Następnie strażacy złożyli podpisy pod aktami ślubowania, pieczętując ten ważny moment w karierze zawodowej. Z rąk komendantów odebrali również akty mianowania do służby przygotowawczej oraz legitymacje służbowe.

Składający ślubowanie rozpoczynają swoją służbę w PSP od prawie 4-miesięcznego szkolenia podstawowego w zawodzie strażak organizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie na bazie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie, które rozpocznie się 11 października br..

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Nowo przyjętym strażakom życzymy zdrowia, wytrwałości oraz realizowania się w służbie. Niech satysfakcja z dokonanego wyboru drogi życiowej i zawodowej w przyszłości przyniesie Wam dumę z faktu niesienia pomocy potrzebującym jak również z bycia strażakiem.

Skip to content