Ślubowanie nowo przyjętych strażaków do służby w PSP

14 września 2023 roku na placu Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania pięciu nowo przyjętych strażaków do służby w PSP. Ślubowanie złożyli:

– str. Dawid Chomiuk;

– str. Maciej Rarot;

– str. Dominik Stefański;

– str. Kamil Wołoszek;

– str. Marcin Zając.

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski PSP st. bryg. Artur Tomczuk w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Pawła Jakubowicza, funkcjonariuszy i pracowników Komendy.

Słowem wstępu Komendant Miejski PSP nawiązał roty ślubowania, podkreślając znaczenie tej chwili w życiu zawodowym każdego strażaka. Zaznaczył także, że funkcjonariusz reprezentuje tę zasłużoną formację nie tylko w czasie służby, ale także poza nią.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Następnie strażacy złożyli podpisy pod aktami ślubowania, pieczętując ten ważny moment w ich karierze zawodowej. Z rąk komendantów odebrali również akty mianowania do służby przygotowawczej oraz rozkazy o nadaniu stopnia strażaka.

Ślubowanie, to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego strażaka. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi bowiem symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby oraz wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Nowo zatrudnionym strażakom serdecznie gratulujemy i witamy w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Foto. KM PSP Biała Podlaska

Skip to content