Sala treningowa wykonana przez strażaków

W dniu 20.02.2021 w specjalnie przygotowanej sali treningowej w piwnicy JRG Biała Podlaska odbyły się ćwiczenia doskonalące dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w powiatu bialskiego. Sala ta powstała z inicjatywy strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej. W ćwiczeniach brały jednostki OSP Sławacinek Stary oraz OSP Rossosz. Ćwiczenia prowadzili instruktorzy z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych: st. sekc. Mateusz Parafiniuk oraz kpt. Mateusz Maleńczuk, którzy prowadzą takie szkolenia również na zmianach służbowych w jednostce w ramach doskonalenia zawodowego. Tematem ćwiczeń były „Podstawy zabezpieczania i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych”. Dzięki szkoleniu strażacy poznali sposoby poruszania się w trudnej strefie, przeszkolili się z wzywania pomoc w sytuacji kryzysowej i podejmowania działań samoratujących w trudnej strefie. Ponadto ratownicy zapoznali się z zasadami organizacji i funkcjonowania grup szybkiego reagowania RIT. W Najbliższym czasie planowane są szkolenia kolejnych chętnych jednostek OSP.

Opracował: kpt. Mateusz Maleńczuk KM PSP Biała Podlaska

Skip to content