Przygotowanie KSRG do sezonu zima 2019/2020

Informacja dla prezesów i naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG dotycząca przygotowania do sezonu zimowego 2019/2020

W związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego przygotowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do sezonu zimowego 2019/2020 oraz realizując polecenie Komendanta Głównego PSP przypominam o:

 1. Dokonaniu przeglądu i sprawdzeniu sprawności posiadanego sprzętu ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań w warunkach sezonowego wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, w szczególności:
  • Samochodów z napędem terenowym,
  • Samochodów kwatermistrzowskich do przewozu osób,
  • Agregatów prądotwórczych przenośnych i przewoźnych,
  • Zestawów PSP R1.
 2. Dokonaniu wszelkich niezbędnych napraw sprzętu lub wymiany przeterminowanych środków I pomocy w miarę posiadanych środków finansowych.
 3. Zaplanowaniu zaopatrzenia lub stałego dostępu do materiałów pędnych (paliwo zimowe).
 4. Zaplanowaniu sposobów i możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł ogrzewania strażnic.
Skip to content