Przekazanie samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Dobryń Duży

W dniu 11 listopada 2021 roku miało miejsce oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo -gaśniczego Volvo GCBA 4,3/24/3 dla OSP Dobryń Duży. Pojazd został zakupiony w 2020r. ze środków NFOŚ, MSWiA, środków firm ubezpieczeniowych, budżetu Gminy Zalesie oraz środków pozyskanych od darczyńców przez druhów OSP. W uroczystości udział wzięli : Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej bryg. Marek Chwalczuk, Wójt Gminy Zalesie Jan Sikora – gospodarz uroczystości oraz licznie zgromadzeni druhowie z całej Gminy.

Skip to content