Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w FSUSR

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza  nabór wniosków na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Szczegóły, wykaz sprzętu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pn-wyp.html

Szanowni Państwo, przypominamy, że oferty należy składać jedynie w formie papierowej osobiście, pocztą bądź kurierem w Biurze Zarządu FSUSR do dnia 30 grudnia 2022 r.

Skip to content