Ostatnia edycja szkolenia w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak Uczy Ratować”

12 września 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej zostały przeprowadzone ostatnie już warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”, której uczestnikami było 10 nauczycieli ze szkół powiatu bialskiego.

Prowadzącymi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej byli: kpt. Waldemar Wysokiński – Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP oraz sekc. Grzegorz Bogucki  – Instruktor Ratownictwa Medycznego w KSRG.

W warsztatach szkoleniowych uczestniczyło:

– 6 nauczycieli z Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu,

– 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim,

– 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Terespolu.

Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” miała na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. Jest ona dedykowana dla nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, podstawowego i ponadgimnazjalnego.

Organizatorem kampanii edukacyjnej była Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, która wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi PSP realizowała cykle szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

Prowadzący szkolenie warsztatowe postawili sobie za cel poprawę jakości udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli, co w przyszłości przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Uczestnicy zapoznali się i praktycznie ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłych, dzieci i niemowląt, postepowanie podczas urazów i nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca) oraz ewakuację osób poszkodowanych z zagrożonego miejsca.

Na zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Po przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pt. „Strażak uczy ratować” oczekuje się znacznego zwiększenia liczby nauczycieli, którzy w okoliczności zaistnienia stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia będą postępować adekwatnie do danego przypadku oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Skip to content