Nowy sprzęt trafił w 2023 roku do komendy

W roku 2023 Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej wzbogaciła się o następujący sprzęt:

  1. Agregat prądotwórczy G0065IVGR na przyczepie – wartość: 148 920,08(z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych otrzymano od KG PSP)
  2. Samochód Toyota Corolla – wartość: 137 000,00zł(NFOŚiGW oraz Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej – samorząd Gminy Biała Podlaska i Gminy Terespol)
  3. Samochód Toyota Land Cruiser – wartość: 303 000,00zł(NFOŚiGW oraz Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej – samorząd Gminy Biała Podlaska i Gminy Terespol)
  4. Namiot do pracy sztabu o powierzchni wewnętrznej min. 20m2 z osprzętem – wartość: 71 340,00zł (zakup w ramach Projektu pn:”Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; umowa użyczenia z KW PSP w Lublinie)
  5. Średni samochód ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego(GBA-standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×4 – wartość 1 598 094,72zł (zakup zrealizowany w ramach Projektu pn.:”Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach-etap V nr POIS.03.01.00-00-0072/22 realizowanego przez KG PSP; otrzymano na podstawie umowy użyczenia z KW PSP w Lublinie)
  6. Pojazd typu Quad na przyczepie z wyposażeniem – wartość 80 600,00zł (zakup w ramach Projektu pn.:”Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne, typ projektu 1 i 2 na podstawie Porozumienia o dofinansowanie Projektu nr FELU.03.01-IŻ.00-0001/23-00 z dn. 31.03.2023r. ze zm.,nr Projektu:FELU.03.01-IŻ.00-0001/23; otrzymano na podstawie umowy użyczenia z KW PSP w Lublinie)
  7. Wielofunkcyjny pojazd typu Quad z układem jezdnym 6×6 oraz przyczepką do jego transportu – wartość:205 000,00zł (zakup w ramach projektu pn.:”Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, nr POIS.02.01.00-00-0002/22)

Dziękujemy Wszystkim dzięki, którym ww. sprzęt trafił do naszych strażaków i pozwoli na realizację zadań jeszcze bardziej w profesjonalny, bezpieczny i komfortowy sposób.

Opracowanie KM PSP Biała Podlaska.

Skip to content