Nowi Dowódcy OSP w powiecie bialskim

W dniu 15 września 2019 r. dobiegło końca ,,Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych” (Dowódców OSP). Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do kierowania działaniami ratowniczymi oraz współpracy z mediami. Zajęcia w ramach szkolenia zostały przeprowadzone w okresie od 7 września 2019 r. do 15 września 2019 r. systemem weekendowym. Kurs został zorganizowany i przeprowadzony przez funkcjonariuszy tut. Komendy na bazie 3 Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 17 listopada 2015 roku.

Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło łącznie 59 druhów z powiatu bialskiego. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Uczestnikom szkolenia gratulujemy uzyskania nabytych kwalifikacji.

Opracował: kpt. Konrad Bojarczuk

Skip to content