Konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o OSP w powiecie bialskim

Od 10 maja 2021 r w powiecie bialskim odbywają się spotkania z druhami OSP w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy o OSP.

W spotkaniach uczestniczą Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Tomczuk oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Marek Chwalczuk, którzy przedstawiają główne cele ustawy i wyjaśniają jej zapisy. Podczas konsultacji zbierane są propozycje i uwagi do zapisów w proponowanym projekcie ustawy.

Zebrane uwagi i propozycje od druhów ochotników zostaną przekazane do MSWiA za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Skip to content