Konkurs plastyczny pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom” etap powiatowy

10 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło się, zorganizowane przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP, spotkanie laureatów i ich opiekunów etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom” organizowanego od ponad 40 lat na terenie kraju przez Związek OSP RP. Spotkanie otworzył i powitał uczestników Komendant Miejski PSP bryg. Artur Tomczuk członek ZOP, pogratulował wszystkim laureatom i zachęcał dzieci i młodzież do rozwijania swoich pasji, realizacji marzeń, do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcania swoich kolegów do aktywności nie tylko na forach internetowych ale także np.: boiskach sportowych. Poinformował również, że wszystkie szkoły na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego otrzymały wydane przez KG PSP kalendarze ścienne, na których jest zamieszczona informacja o organizowanych przez PSP konkursach w roku 2020. Zachęcał do wzięcia w nich udziału. W spotkaniu udział wzięli również; druh Czesław Pikacz Sekretarz ZOW ZOSP RP, który reprezentował Starostę Bialskiego jednocześnie Prezesa OP Mariusza Filipiuka, druhna Bożena Krzyżanowska z Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej.

Edycja konkursu 2019/2020 ogłoszona została przez ZOP we wrześniu ubiegłego roku, prace można było składać, zgodnie z regulaminem do 05 grudnia. Ogółem do Oddziału Powiatowego wpłynęło 100 prac w 6 kategoriach, reprezentujące 8 Oddziałów Związku OSP RP powiatu bialskiego oraz miasto Biała Podlaska. W dniu 30 grudnia Komisja Konkursowa oceniła prace biorąc pod uwagę miedzy innymi technikę wykonania, sposób ujęcia tematu konkursowego oraz ogólny wyraz artystyczny pracy. Po przeprowadzonej na podstawie przyjętych przez Komisję kryteriów oceny prac, Komisja stwierdziła, że nadesłane na konkurs prace w pełni odzwierciedlają tematykę konkursu, która została przedstawiona w sposób ciekawy i różnorodny. Autorzy prac wykazali się dużą pomysłowością co uwidocznione zostało m.in. w metodach wykonania, widoczny jest duży wkład pracy autorów i opiekunów pod kierunkiem, których prace powstały. Wykonane prace odzwierciedlają też pasję i zdolności wykonawców.

Laureatów i ich opiekunów poszczególnych grup konkursowych przedstawia tabela poniżej:

Wyniki konkursu

Nagrodzone prace można było obejrzeć na zorganizowanej podczas spotkania wystawie. Laureaci oraz ich opiekunowie wyłonieni przez Komisję otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostę Bialskiego i Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Białej Podlaskiej.

Na zakończenie spotkania dla uczestników został zorganizowany słodki poczęstunek oraz pokaz sprzętu pożarniczego jaki znajduje się na wyposażeniu JRG w Białej Podlaskiej.

Zarząd Oddziału Powiatowego gratuluje serdecznie nagrodzonym i wyróżnionym oraz zaprasza do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Opiekunom pod kierunkiem których powstały finałowe prace ZOP dziękuje za poświęcony czas oraz wysiłek włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu. Nagrodzone i wyróżnione prace na szczeblu powiatowym zostaną przekazane do oceny na kolejnym, jakim jest etap wojewódzki konkursu. Finał etapu wojewódzkiego przewidziany jest w pierwszej połowie lutego 2020 r.

ZOP dziękuje Komendantowi Miejskiemu PSP za pomoc w organizacji spotkania laureatów i opiekunów szczebla powiatowego konkursu plastycznego, strażakom z JRG za bardzo ciekawie zorganizowany pokaz sprzętu pożarniczego.

Opracowała:
Bożena Krzyżanowska
ZOP ZOSP RP w Białej Podlaskiej

Skip to content