JRG Małaszewicze uczestniczy w projekcie: „Jestem bezpieczny w szkole i poza nią”

W dniu 12 grudnia 2017 roku, w ramach projektu „Jestem bezpieczny w szkole i poza nią”, odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym w Kijowcu. Zajęcia z dziećmi przeprowadzono w dwóch grupach, w których łącznie uczestniczyło 56 uczniów wraz z 7 wychowawcami. Podczas wykładu i rozmowy z uczniami omówiono następujące zagadnienia:

  • kto to jest Strażak i czym się zajmuje?
  • pomoc straży w sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających życiu i zdrowiu;
  • skutki zabaw w miejscach niedozwolonych;
  • postępowanie w obliczu niebezpieczeństw związanych z żywiołami i anomaliami pogodowymi (pożar, burza, powódź, wichura);
  • niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu gospodarstwa domowego;
  • jak i kiedy reagować w niebezpiecznych sytuacjach;
  • numery alarmowe.

Aktywny udział dzieci w spotkaniu, które wykazały zainteresowanie służbą Państwowej Straży Pożarnej w postaci licznych pytań, pozwolił przeprowadzić kreatywną dyskusję w zakresie bezpieczeństwa.

st. kpt. Artur Król

Skip to content