Ewakuacja budynku starostwa oraz pożar na II piętrze – ćwiczenia

W dniu 13 października br. o godzinie 12:00 na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej doszło do pożaru w jednym z pomieszczeń biurowych. Pożar odciął drogę ucieczki 10 pracownikom, w wyniku zaistniałego zdarzenia kolejnych 10 pracowników urzędu doznało obrażeń ciała. Dodatkowo podczas ewakuacji budynku skradziona została kaseta z pieniędzmi z pomieszczenia kasy.

Na szczęście powyższy opis to tylko scenariusz do ćwiczeń zgrywających jednostek KSRG i służb współdziałających pod kryptonimem „Starostwo Powiatowe 2023”.

Przeprowadzone manewry o tak dużej ilości osób poszkodowanych i wyjątkowo trudnym charakterze są doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce skuteczności działań opisanych w procedurach postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego, realnego sprawdzenia wewnętrznych procedur Starostwa w sytuacji zagrożenia, a także doskonalenia umiejętności ratowników z zakresu segregacji poszkodowanych podczas takich zdarzeń.

Ćwiczenia w podsumowaniu organizatorów jak i uczestników zakończyły się pozytywnym odczuciem. Mimo pewnych trudności należy pamiętać, że ćwiczenia przeprowadza się nie po to, aby wypadły idealnie ale po to, aby wyeliminować błędy w przyszłości.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej biorące udział w ćwiczeniach:

  • JRG Biała Podlaska,
  • OSP KSRG Worgule,
  • OSP KSRG Sidorki w Białej Podlaskiej,
  • OSP KSRG Sławacinek Stary – zabezpieczenie operacyjne rejonu.

Inne podmioty:

  • Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej.
Skip to content