Ćwiczenia zgrywające „Mieszkaniówka – 2022” przeprowadzone przez JRG Biała Podlaska

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w budynku mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki w ramach budowy autostrady A2 w gm. Biała Podlaska odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek KSRG z terenu działania JRG Biała Podlaska.

Tematyką ćwiczeń objęte były zagadnienia związane z taktyką zwalczania pożarów wewnętrznych. Podczas szkolenia strażacy doskonalili swoje umiejętności z rozpoznania miejsca pożaru, obserwacji zjawisk pożarowych występujących przy pożarach wewnętrznych, operowania prądami gaśniczymi, z procedurą otwarcia drzwi do pomieszczenia pożarowego, technik przeszukania pomieszczeń silnie zadymionych oraz organizacji zaopatrzenia wodnego do gaszenia pożarów wewnętrznych.

W ramach ćwiczeń strażacy przeprowadzili szkolenie pracownikom firmy Polaqua – wykonawcy IX odcinka autostrady A2. Podczas szkolenie pracownicy zostali przeszkoleni z podstawowych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego.

W ćwiczeniach wzięły udział zastępy z JRG Biała Podlaska, OSP Sławacinek Stary, OSP Sidorki w Białej Podlaskiej oraz OSP Worgule.

Skip to content