Ćwiczenia zgrywające KSRG „LAS 2021”

W środę 29 września 2021 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej wraz z Nadleśnictwem Międzyrzec zorganizowała ćwiczenia zgrywające sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu bialskiego oraz Służby Nadleśnictwa podczas dużych pożarów lasów.

Celem główny ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości dostarczania wody na duże odległości przy wykorzystaniu systemu mieszanego w postaci dowożenia oraz budowy układów wężowo-pompowych. Elementem wiążącym współpracę Straży Pożarnej i Nadleśnictwa było współdziałanie zastępów OSP i PSP oraz Służb Leśnych w działaniach ratowniczych na poziomie dowodzenia taktycznego.

Manewry miały charakter kierowany. W dniu 23 września 2021 roku w budynku Komendy przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych powołany został zespół analiz, w którego skład wchodzili funkcjonariusze PSP i pracownicy Nadleśnictwa. Po przedstawieniu założeń ćwiczebnych zadaniem zespołu było wypracowanie możliwości i sposobów ugaszenia symulowanego pożaru lasu przy użyciu określonych sił i środków.  Przygotowane warianty zostały przedstawione Kierującemu Działaniem Ratowniczym (KDR), który następnie miał je zrealizować w części praktycznej co jak się okazało przy blisko 30-tu zastępach ćwiczących nie było takie proste.

Ćwiczono dwa warianty:

  • Wariant 1 (działania interwencyjne)

W godzinach porannych nieznana osoba prawdopodobnie poruszająca się z miejscowości Utrówka do miejscowości Żerocin pozostawiła niedopałek papierosa w lesie. Doszło do zapalenia ściółki. Pożar został zauważony przez mieszkańców miejscowości Utrówka o godz. 09:00. W chwili zgłoszenia pożar obejmował już swoim zasięgiem powierzchnię około 10 arów. Cel do realizacji stanowiło natarcie frontalne na czoło pożaru lasu tj. jednoczesne napełnienie 5 zbiorników wodą z określonej odległości.

Cel do realizacji: Utrzymać natarcie frontalne przy użyciu 4 prądownic z wydajnością około 1200 l/min.

  • Wariant 2 (działania taktyczne)

Pożar całkowity drzewostanu. Działania interwencyjne z wariantu 1 nie przyniosły założonego efektu. Pożar się rozprzestrzenił na cały oddział nr 173.

Cel do realizacji: zbudowanie systemu mieszanego w postaci dwóch odcinków bojowych.

OB I – Dowożenie wody czerpanej ze studni przeciwpożarowej Nadleśnictwa przy użyciu ciężkich samochodów pożarniczych.

OB II – Budowa magistrali wężowej długości 1200 m przy użyciu węży W 75 o wydajności wodnej co najmniej 1000 l/min i zapewnieniu ciągłości podawania środka gaśniczego.

Koordynacja całych działań była prowadzona z samochodu dowodzenia i łączności (SDŁ Komp), którego możliwości techniczno-użytkowe znacznie uprościły proces kierowania na poziomie taktycznym.

Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy na terenie powiatu bialskiego podczas ćwiczeń celem utworzenia pasów zaporowych została przećwiczona metoda tzw. „ŻÓŁWIA” (podawanie wody pod różnym kątem przy użyciu działek wodno-pianowych podczas jazdy samochodów pożarniczych). Szczegóły tej metody zostaną przedstawione na późniejszym filmie z ćwiczeń.

Uczestnicy ćwiczeń:

Lp. Jednostka Samochód
1 JRG Międzyrzec Podlaski GBA 2,5/24

GCBA-Rt 5/32

2 JRG Międzyrzec Podlaski SLRR
3 JRG Małaszwicze GBA 2,5/24/2,5
4 JRG Biała Podlaska GCBA 5/36/4
5 KM PSP Biała Podlaska SDŁ Komp
6 OSP KSRG Rzeczyca GBA 3/26
7 OSP KSRG Krzewica GBA 3,5/27
8 OSP KSRG Drelów GBA 3/26
9 OSP KSRG Żerocin GBA 3/37
10 OSP KSRG Żerocin SLKw +przyczepa
11 OSP Kwasówka GBA 3/26
12 OSP Szachy GBA 2,5/16
13 OSP Śródmieście GBARt 2,5/16
14 OSP Stołpno GLBA-Rt 1/1

Quad +przyczepa

15 OSP KSRG Swory GBA 2,5/16
16 OSP KSRG Łomazy GCBA 5/32
17 OSP KSRG Janów Podlaski GCBA 6/32
18 OSP KSRG Sławacinek GBA 3/28/4
19 OSP KSRG Sławacinek SLRR + przyczepa
20 OSP KSRG Rokitno GCBA 5/30
21 OSP KSRG Matiaszówka GBA 2,5/16
22 OSP KSRG Worgule GCBA 5/32
23 OSP KSRG Chotyłów GCBA 5/30
24 OSP KSRG Zalesie GCBA 6/32
25 OSP Zawadki GBA 3/20
26 OSP Jelnica GCBA 6/32

 

Podmioty nadzorujące: KW PSP w Lublinie, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

Inne podmioty:  Nadleśnictwo Międzyrzec.

 

Całość zakończyła się około godziny 16:00 podsumowaniem i wspólną przysłowiową strażacką grochówkę z wkładką w postaci pysznej kiełbasy.

Skip to content