Ćwiczenia zgrywające GAZOL 2023

Ćwiczenia zgrywające GAZOL 2023

29 kwietnia 2023 r. zgodnie z Rozkazem nr 1.2023 Komendanta  Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej z dnia 14 kwietnia 2023 roku odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek KSRG i podmiotów współdziałających pod kryptonimem „GAZOL 2023”.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania zastępów PSP i OSP oraz służb współdziałających w działaniach ratowniczo- gaśniczych na poziomie dowodzenia taktycznego w odniesieniu do budowy układów pompowo-wężowych.

Na potrzeby realizacji powyższego celu zamarkowany został epizod zakładający rozszczelnienie zbiornika z gazem LPG w zakładzie zwiększonego ryzyka P.U.H. GAZOL w Międzyrzecu Podlaskim. W konsekwencji dalszych wydarzeń nastąpił zapłon chmury gazowej oraz pożar strumieniowy ogrzewający sąsiedni zbiornik nadziemny. Istniało ryzyko zjawiska BLEVE.

Ćwiczenia zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część teoretyczna miała charakter  czysto szkoleniowy. W siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miedzyrzecu Podlaskim odbył się wykład na temat zagrożeń związanych z magazynowaniem gazu LPG, charakterystyką zakładu zwiększonego ryzyka P.U.H. GAZOL w Miedzyrzecu Podlaskim oraz  omówienie zamiaru taktycznego planowanych działań ratowniczo-gaśniczych.

W drugiej części praktycznej strażacy mieli zrealizować omówione założenie dotyczące udzielenie kwalifikowanej I pomocy osobom poszkodowanym, schładzania zagrożonego zbiornika oraz organizację zaopatrzenia wodnego. W celu schłodzenia zbiornika należało zbudować stanowisko wodne na pobliskiej rzece Krzna oddalonej o 900 m od zakładu oraz magistralę wężową aby zapewnić odpowiedni wydatek wodny.

Siły i Środki biorące udział w manewrach:

Lp. Jednostka Samochód
1 JRG Międzyrzec Podlaski GCBARt 5/32
2 JRG Międzyrzec Podlaski SHD 23
3 OSP Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim GLBARt 1/1
+ quad Polaris
4 OSP Śródmieście w Międzyrzecu Podlaskim GBA 2,5/16
5 OSP Zawadki w Międzyrzecu Podlaskim GBA 3/20
6 OSP KSRG Rzeczyca GBA 3/26
7 OSP KSRG Krzewica GBA 3,5/27
8 OSP Rogoźnica GBA 3,5/30
9 OSP KSRG Żerocin

GBARt 3/37

 

GLM 8 VW + zbiornik przenośny na wodę 13 m3
10 JRG Międzyrzec Podlaski SLRR Mitsubishi L200
11 JRG  Biała Podlaska GCBA – Rt 5/32
12 OSP KSRG Drelów GBA 3/26/2,5

 

Inne podmioty biorące udział w ćwiczeniach: Kierownictwo Zakładu P.U.H. GAZOL, Policja.

Całość zakończyła się około godziny 14:00 podsumowaniem i wspólną rozmową na temat wykonanych założeń. Dodatkiem kończącym był poczęstunek w postaci pysznej strażackiej grochówki.

Skip to content