Ćwiczenia „WIPASZ” Międzyrzec Podlaski – 31.08.2023

31 sierpnia 2023 r. odbyły się ćwiczenie na Zakładzie Drobiarskim „WIPASZ” w Międzyrzecu Podlaskim. Celem ćwiczeń było zapoznanie z obiektem, procesami technologicznymi oraz wynikającymi z tego zagrożeniami pożarowymi i chemicznymi, z którymi można byłoby się spotkać podczas ewentualnej akcji ratowniczo–gaśniczej. Proces produkcyjny w zakładzie polega na uboju i przerobie do gotowego mięsa drobiowego. Jednym z elementów technologicznych procesu produkcyjnego jest zapewnienie niskich temperatur potrzebnych przy produkcji oraz schłodzeniu gotowego produktu. W tym celu wykorzystywana jest instalacja chłodnicza, w której czynnikiem chłodniczym jest amoniak, który stwarza zagrożenie dla ludzi i środowiska przy ewentualnym wycieku (rozszczelnieniu).

Po zapoznaniu z obiektem, zagrożeniami pożarowymi i chemicznymi panującymi w zakładzie zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne, w których uczestniczyły 3 zastępy z JRG Międzyrzec Podlaski (7 osób), 2 zastępy z JRG Biała Podlaska wchodzącymi w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego „Biała-1” (7 osób) oraz 4 zastępy OSP (14 osób) (OSP Krzewica, OSP Rzeczyca, OSP Rogoźnica, OSP Jelnica).

Podczas ćwiczeń praktycznych przećwiczono uszczelnianie wycieku amoniaku z instalacji chodniczej, który miał miejsce pomiędzy dachem a stropem hali przerobu drobiu. Przeprowadzono ewakuację jedne osoby poszkodowanej, której udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Działania prowadzono po zewnętrznej klatce schodowej w zabezpieczeniu w lekkie ubrania ochrony chemicznej i sprzęt OUO. Zostały również rozstawione kurtyny wodne oraz sprawdzono zasilanie wodne. W działaniach wykorzystano pneumatyczną kabinę dekontaminacyjną. Cel ćwiczeń został osiągnięty.

Skip to content