ĆWICZENIA POD KRYPTONIMEM „KRZNA 2022”

25 października 2022 r. o godzinie 12.00 na terenie Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej rozpoczęły się ćwiczenia zgrywające jednostek ksrg i służb współdziałających pod kryptonimem „KRZNA 2022”.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych z elementami ratownictwa medycznego na poziomie dowodzenia taktycznego.

Ćwiczenia organizowane były przez Urząd Miasta przy współpracy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Zgodnie z założeniami ćwiczeń do budynku Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej wtargnął zamaskowany mężczyzna, który wyrzucił dwie zapalone butelki z łatwopalnym płynem. W sali obsługi klienta na parterze budynku oraz na I piętrze wybuch pożar, natomiast sprawca zbiegł z urzędu. Rozpoczęła się ewakuacja budynku, a na miejsce wezwane zostały służby ratunkowe.

W wyniku aktu terrorystycznego obrażeń doznało 18 pracowników Urzędu Miasta.

W ćwiczeniach brało udział 8 zastępów straży pożarnej. Zadaniem strażaków było ugaszenie pozorowanego pożaru, odnalezienie osób poszkodowanych i udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ćwiczenia miały również na celu doskonalenie taktyki prowadzenia działań gaśniczych na terenie obiektu użyteczności publicznej oraz taktyki działań w zdarzeniach masowych. Była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń między służbami ratowniczymi oraz uczestnikami ćwiczenia. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych działa stanowić będą cenny materiał dydaktyczny.

Skip to content