Ćwiczenia na stacji Dworca PKP Brześć – Północ

Strażacy z KM PSP w Białej Podlaskiej wraz ze strażakami – ratownikami z Rep. Białoruś przeprowadzili wspólne ćwiczenia na stacji Dworca PKP Brześć – Północ.

W dniu 26 lipca 2019 roku odbyły się w Brześciu wspólne specjalne ćwiczenia taktyczne oddziału garnizonu Brzeskiego i zastępów Państwowej Straży Pożarnej powiatu bialskiego i województwa lubelskiego. Celem było przećwiczenie procedur reagowania w sytuacji nadzwyczajnej podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym. Odbyły się one w ramach międzynarodowego projektu pomocy technicznej „Bezpieczeństwo na terytorium transgranicznym polsko-białoruskim”, których celem było wzmacnianie zdolności służb ratowniczo-gaśniczych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Na stacji Brześć – Północ RUE „brzeskiego oddziału Białoruskich Kolei” została zaimprowizowana kolizja pociągu towarowego z autobusem pasażerskim. Zgodnie z planem, w wyniku wypadku autobus przewrócił się, zestaw kołowy (platforma kolejowa) po zderzeniu z samochodem wykoleiła się, z uszkodzonej cysterny kolejowej w wyniku nieszczelności zaczęły wydobywać się gazowe substancje niebezpieczne.

Uczestnicy ćwiczeń wykonywali czynności poszukiwawcze osób poszkodowanych, wykrywania i identyfikacji stanu chorego, identyfikację niebezpiecznych zagrożeń w strefie, ewakuację poszkodowanych i transport do punktu medycznego, a także zapewnienie im opieki medycznej. Lokalizację i wyznaczanie granic strefy niebezpiecznej, uszczelnianie wycieków na uszkodzonych cysternach kolejowych, uszynowienie wagonu kolejowego.

W ćwiczeniach czynny udział brało 50 osób i 13 pojazdów ratowniczo-gaśniczych (jednostki MCZS Białoruś i Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, zespoły ratownicze pociągu brzeskiego oddziału białoruskich Kolei i Pogotowie).
W charakterze obserwatorów ćwiczeń udział wzięli przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej Podlasia, Departament Regionalny Grodno MCzS i Straży Pożarnej Stowarzyszenia Rejonowego Oberhavel (Land Brandenburg Republika Federalna Niemiec).

Bezpośredni udział dwóch zastępów strażaków z KM PSP Biała Podlaska w jednych z pięciu zaplanowanych międzynarodowych ćwiczeniach taktycznych dotyczył likwidacji skutków zdarzeń związanych z transportem kolejowym niebezpiecznych ładunków (wycieku z cysterny kolejowej niebezpiecznej substancji chemicznej) w dużej mierze przyczynił się do wypracowania wspólnych przedsięwzięć w przypadku podobnych zdarzeń gdyby wystąpiły na terenie przygranicznym.

Opracowała: Katarzyna Radkiewicz

Skip to content