Ćwiczenia ewakuacyjne w BWiK „WOD-KAN” w Białej Podlaskiej

22 września br. w budynku administracyjno-socjalnym i warsztacie mechanicznym BWiK „WOD-KAN” przy ul. Narutowicza w Białej Podlaskiej miał miejsce sprawdzian organizacji i warunków ewakuacji, w którym udział wzięło łącznie 60 osób. Ćwiczenia nadzorowali: mł. bryg. Sebastian Wrzosek – zastępca dowódcy JRG w Białej Podlaskiej oraz asp. Cezary Kuzaka – dowódca zastępu w JRG Biała Podlaska. Organizatorem ćwiczeń był Prezes Zarządu BWiK Mirosław Kapłan.

Alarm pożarowy ogłoszono głosowo i przy użyciu gwizdka. W czasie trwania ewakuacji strażacy mieli okazje zapoznania się z obiektem i zagrożeniami jakie występują na terenie BWiK „WOD-KAN”, sprawdzono czynność hydrantów oraz terminy ważności gaśnic i oznakowania budynku. Strażacy przygotowali pokaz gaszenia rozpalonego ogniska przy użyciu gaśnic.

Podsumowując ćwiczenia strażacy stwierdzili, że wszyscy pracownicy znali swoje obowiązki i w sposób należyty opuścili budynek. Obiekt ewakuowany był oznakowany prawidłowo, a ewakuacja przebiegała sprawnie.

 

Katarzyna Radkiewicz

Skip to content