KM PSP Biała Podlaska – Ćwiczenia z ratownictwa lodowego

7 marca 2018 r. odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek KSRG z ratownictwa lodowego. Uczestniczyły w nich zastępy PSP z podległych JRG oraz wybrane jednostki OSP włączone do KSRG. Ćwiczenia były dedykowane również funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej. Przedstawiciele w/w służb uczestniczyli w ćwiczeniach w roli obserwatorów.

Głównym celem ćwiczeń było przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu ratownictwa lodowego a także sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania zastępów OSP i PSP.

Ćwiczenia zostały podzielone na trzy części:

  • Szkolenie teoretyczne z wykorzystaniem multimediów przeprowadzone w KM PSP w Białej Podlaskiej,
  • Ćwiczenia praktyczne na akwenie w Witulinie polegające na ewakuacji z wody 3 osób, w tym jednej bez zachowanych funkcji życiowych. W tej części uczestniczyły zastępy PSP z podległych JRG i zastęp z OSP w KSRG Leśna Podlaska.
  • Szkolenie praktyczne dla poszczególnych zastępów z jednostek OSP. Każda jednostka pod okiem instruktorów w sposób praktyczny realizowała zadania polegające na właściwym zabezpieczeniu ratowników, dotarciu do osoby poszkodowanej i ewakuacji na brzeg.

W ćwiczeniach uczestniczyło: 13 strażaków PSP, 43 strażaków OSP, 9 osób ze służb współdziałających.

[su_carousel source=”media: 1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”360″ items=”2″ title=”no” autoplay=”5100″ speed=”700″]

Skip to content