Zmarł strażak Śp. st. ogn. mgr Grzegorz CARUK

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych…”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 września 2019 r. zmarł tragicznie w wieku 42 lat st. ogn. mgr GRZEGORZ CARUK – operator sprzętu specjalnego w JRG Biała Podlaska.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 14 września 2019 r. od wyprowadzenia ciała zmarłego z kaplicy zakładu pogrzebowego KOMUNALNIK przy al. Jana Pawła II 33 w Białej Podlaskiej do Kościoła bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Terebelskiej 50a, gdzie o godz. 11:00 odbędzie się Msza Św. w intencji zmarłego.

Śp. st. ogn. mgr Grzegorz Caruk służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej rozpoczął 01 grudnia 2005 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Białej Podlaskiej. Podczas pełnienia 14-letniej służby ukończył:

  • kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie w 2006 r.
  • szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy w 2008 r.
  • Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie w roku bieżącym.

W czasie służby został odznaczany Brązowym i Srebrnym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Śp. st. ogn. Grzegorz Caruk był absolwentem Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, na kierunku Ratownictwo Medyczne, gdzie uzyskał w 2012 r. tytuł licencjata, oraz na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Medycyna Ratunkowa, gdzie uzyskał w 2014 r. tytuł magistra.

Dodatkowo realizował swoją pasję ratowania życia i zdrowia ludzi pracując w Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej, jako ratownik medyczny i  kierowca karetki pogotowia.

Służby w PSP nie traktował tylko jako obowiązku, ale jako swego rodzaju misję. Świadczy o tym jego zaangażowanie w działalność na rzecz służenia drugiemu człowiekowi jako strażak i jako ratownik medyczny.

Był bardzo pogodnym, serdecznym i uczynnym kolegą, przyjacielem. Nikomu nie odmówił pomocy. Takim Go zapamiętamy! Cześć Jego Pamięci!

Poruszeni nagłą śmiercią kolegi st. ogn. mgr Grzegorza Caruka
składamy wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
Żonie, Dzieciom oraz Rodzinie.
Złączeni w bólu i smutku
Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej

Skip to content