Zebranie sprawozdawcze w OSP Sławacinek Stary

W dniu 3 lutego 2023 roku jednostce OSP Sławacinek Stary odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili:
– Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Mirosław Bury
– Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej – st. bryg. Marek Chwalczuk
– Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP – dh Czesław Pikacz
– Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP, wójt gminy Biała Podlaska – dh Wiesław Panasiuk
– Kapelan Diecezjalnych Strażaków, przewodniczący komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie Wojewódzkim ZOSP RP w Lublinie – dh ks. Andrzej Biernat
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska – Tomasz Bylina
– Skarbnik Gminy Biała Podlaska – Krzysztof Radzikowski
– Dyrektor GOK w Białej Podlaskiej – Agnieszka Borodijuk
Przewodniczącym zebrania został wybrany Wiceprezes OSP – dh Marek Maleńczuk. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności OSP oraz sprawozdanie finansowe.
Jednostka OSP Sławacinek Stary skupia obecnie 50 członków zwyczajnych, w tym 13 kobiet oraz 42 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych w 2022 roku należy wymienić organizację IV Strażackiego Rajdu Rowerowego oraz II Strażackiego spływu kajakowego. Wśród innych działań jednostki należy wymienić liczne pokazy działań ratowniczo – gaśniczych oraz pogadanki z zakresu pierwszej pomocy.
W roku poprzednim jednostka OSP Sławacinek Stary 48 krotnie uczestniczyła w działaniach ratowniczo – gaśniczych, w tym 19 razy w gaszeniu pożarów oraz 29 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń.
W roku sprawozdawczym jednostce udało się pozyskać następujący sprzęt: kamera termowizyjna, miernik wielogazowy, zestaw elektronarzędzi, pilarka do drewna wraz z zestawem ochronnym pilarza, ekran projekcyjny, ubrania specjalne – 5 kpl., kominiarki – 6 szt., rękawice specjalne – 6 par., umundurowanie MDP – 32 kpl., ubranie koszarowe – 4 kpl. Łączna kwota wydatków na sprzęt i umundurowanie opiewa na kwotę 63 693 zł
Przedstawione sprawozdania zostały zatwierdzone i Zarząd OSP na wniosek Komisji Rewizyjnej uzyskał absolutorium.
Na zakończenie zabrania zaproszeni goście pogratulowali jednostce dotychczasowych osiągnięć oraz życzyli wielu sukcesów w kolejnych latach.
Po zakończonym zebraniu Komendant Wojewódzki PSP zapoznał się z wyposażeniem jednostki OSP.

Skip to content