Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Białej Podlaskiej, zaprasza członków Koła i zainteresowanych, na zebranie sprawozdawcze Koła, które odbędzie się w dn. 21.01.2020r, o godz. 11:00, w świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 93.

Ze względu na sprawy organizacyjne oraz możliwość dofinansowania ze środków funduszu socjalnego naszego spotkania, bardzo proszę o dostarczenie na zebranie kserokopii ostatniej decyzji emerytalnej oraz telefoniczne potwierdzenie swojego udziału na nr 694458951 lub 505915444 w terminie do dn. 14.01.2020r.

Opracował:
Przewodniczący Koła ZEiR RP
st.bryg. w st. spocz. mgr inż. Mieczysław Goławski

Skip to content