Zakończenie termomodernizacji strażnicy JRG w Międzyrzecu Podlaskim

24 września 2019 roku na placu przed Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Międzyrzecu Podlaskim odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia termomodernizacji budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Międzyrzecu Podlaskim.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz, Starosta bialski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej dh. Mariusz Filipiuk, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. kanonik Henryk Jakubowicz, Zastępca Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Paweł Łysańczuk oraz wykonawca przedsięwzięcia Robert Kosiński.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP. Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk powitał zaproszonych gości oraz wygłosił wystąpienie dotyczące realizacji termomodernizacji strażnicy.

Komenda Miejska PSP w 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja obiektu Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej – obiektu JRG w Międzyrzecu Podlaskim” w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014 – 2020.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26.09.2018 r. projekt został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów w zakresie kryteriów merytorycznych. W październiku 2018 r. zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w osobie Marszałka Województwa Lubelskiego a Komendantem Miejskim PSP na realizację inwestycji w 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wyłoniona firma Bill – Bud Robert Kosiński, z którą podpisana została umowa o wykonanie termomodernizacji obiektu.

Do przedmiotowego zamówienia wchodziły następujące elementy: docieplenie ścian i  stropów, wymiana pokrycia dachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, bram garażowych, prace instalacyjne w układzie centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji fotowoltanicznej o mocy 5,75 kW, prace instalacyjne elektryczne, prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Całkowita wartość projektu wynosiła 1.018.713,99 zł, z czego instytucja zarządzająca przyznała dotację w formie płatności ze środków europejskich 677.681,49 zł. Wkład własny na kwotę 314.979,65 zł został zapewniony z budżetu państwa jako wydatek inwestycyjny. Inwestycja, zgodnie z podpisanym porozumieniem, została zrealizowana przez wykonawcę w ustalonym terminie.

Na zakończenie wystąpienia Komendant Miejski PSP serdecznie podziękował Wojewodzie Lubelskiemu, Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za okazaną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Gratulacje z okazji zakończenia termomodernizacji obiektu przekazali:
– Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk,
– Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Dariusz Stefaniuk,
– Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski,
– Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk,
– Zastępca Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Pan Paweł Łysańczuk,
– Powiatowy Kapelan Strażaków ks. kanonik Henryk Jakubowicz.

Opracował: mł.bryg. Mirosław Byszuk

Skip to content