Zakończenie szkolenia Naczelników OSP

W sobotę 24 kwietnia bieżącego roku odbył się egzamin kończący dwie edycje Szkolenia Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Powyższe szkolenie było pierwszym szkoleniem realizowanym w formie e-learningu z wykorzystaniem platformy edukacyjnej KW PSP w Lublinie. Na szkolenie zakwalifikowanych zostało z terenu powiatu bialskiego 40 druhów, z których utworzono dwie dwudziestoosobowe grupy. Możliwość przystąpienia do egzaminu zapewniło sobie 30 uczestników szkolenia zaliczając poprawnie materiał dydaktyczny.  Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego PSP zostały powołane dwie komisje do przeprowadzenia egzaminów sprawdzających wiedzę zdobytą w ramach szkolenia wiedzę. Egzaminy zostały przeprowadzone w  siedzibach JRG Biała Podlaska i JRG Międzyrzec Podlaski. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli szkolenie e-learningowe pozytywnie zdali także egzamin. Wszystkim druhom gratulujemy.

Opracowanie: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content