Wydziały i sekcje

Wydział OperacyjnySekcja Kontrolno-RozpoznawczaSekcja Organizacyjno-KadrowaWydział LogistykiSekcja Finansów
Naczelnik Wydziału
mł.bryg.mgr inż. Marek POLUBIEC
tel.: +48 83 3447208
Zastępca Naczelnika Wydziału
mł.kpt.mgr inż. poż. Konrad BOJARCZUK
tel.: +48 83 3447207
Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego
Dyżurny Operacyjny SKKM:
mł.bryg.mgr inż. Tomasz OLESIEJUK
mł.bryg.mgr inż. Andrzej WRONA
mł.bryg.inż. Marek PNIEWSKI
kpt.lic. Waldemar WYSOKIŃSKI
asp.sztab.lic. Krzysztof LINIEWICZ
Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego SKKM:
mł.kpt.mgr inż.poż. Paweł MIGINKO
st.ogn. Zbigniew IZDEBSKI
mł.ogn. Dariusz KAPŁAN
st. sekc. Andrzej RADKIEWICZ
Wydział Operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:
1. operacyjnych;
2. szkoleniowych;
3. informatyki;
4. łączności;
5. bezpieczeństwa i higieny pracy;
6. obronnych;
7. ochrony informacji niejawnych.
Do zakresu działań wydziału należy w szczególności...
Kierownik Sekcji
mł.bryg.mgr Roman SMARZEWSKI
tel.: +48 83 3447206
Pracownicy sekcji:
kpt.mgr inż.poż. Paweł URBAŃCZUK
mł.asp.mgr Mateusz WŁODARCZYK
Do zakresu działań sekcji należy w szczególności...
Kierownik Sekcji
mł.bryg.mgr inż. Mirosław BYSZUK
tel.: +48 83 3447203
Pracownicy sekcji:
kpt. Teresa PNIEWSKA
mgr Katarzyna RADKIEWICZ
Sekcja Organizacyjno-Kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:
1. organizacyjnych;
2. kadrowych;
3. archiwizacji;
4. rzecznika prasowego komendanta miejskiego.
Do zakresu działań wydziału należy w szczególności...
Naczelnik Wydziału
bryg.mgr Arkadiusz LESZCZYŃSKI
tel.: +48 83 3447214
Pracownicy sekcji:
asp. Piotr MARKIEWICZ
mgr Wioleta CHOMICZ
Piotr Cuch
Wydział Logistyki realizuje zadania w zakresie spraw:
1. kwatermistrzowskich;
2. technicznych.
Do zakresu działań wydziału należy w szczególności...
Główny Księgowy
st.ogn.mgr Katarzyna SAWCZUK
tel.: +48 83 3447217
Pracownicy sekcji:
mgr Aneta WAWER
Do zakresu działań wydziału należy w szczególności...