Współpraca z jednostkami OSP wyznaczonymi do działań przy zwalczaniu koranowirusa

Na terenie powiatu bialskiego do działań związanych ze zwalczaniem koronawirusa, do działania pomocniczych wyznaczono: 16 OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 4 OSP spoza KSRG.

Jednostki te uczestniczą w dowożeniu żywności osobom przebywającym w kwarantannie oraz w ogłaszaniu komunikatów o obowiązujących aktualnie zasadach zachowania związanych z zagrożeniem koronawirusem.

W celu zabezpieczenia strażaków ochotników podczas działań są oni zaznajamiani z zasadami prawidłowego, bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi i elementami ochrony osobistej ratownika i ewentualnym zakresem prowadzenia działań ratowniczych oraz procedurą postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm Covid-19 (wytyczne dla jednostek OSP z KSRG).

26 jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu bialskiego otrzymało w sumie:

  • 52 gogli ochronnych
  • 1500 rękawic jednorazowych
  • 150 litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni
Skip to content